Zpracujeme Vám odborný návrh řešení tepelných čerpadel
Proč tepelná čerpadla Vaillant

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší,  pouze 25% z celkové topné energie  se musí zabezpečit pro provoz tepelného čerpadla z elektrické sítě.

více o tepelných čerpadlech
Vyberte si vhodné tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla Vaillant poskytují uživatelům nezávislost na ceně zemního plynu. Tepelná energie získaná podle provedení tepelného čerpadla z venkovního vzduchu, země, nebo vody šetří vaše náklady na vytápění a zároveň životní prostředí.

Tepelná čerpadla Vaillant patří k nejúčinnějším ve své třídě. Naše tepelná čerpadla pracují s nejlepšími technologiemi.

Získejte 75% energie na vytápění zdarma

Tepelná čerpadla Vaillant využívají v podstatě nevyčerpatelné zdroje ze vzduchu a země. Tato tepelná energie je k dispozici zcela zdarma, a tak šetří provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody.

Provozem tepelných čerpadel nevznikají žádné emise do ovzduší. Pouze 25% z celkové topné energie je třeba pro provoz tepelného čerpadla zabezpečit elektrickým proudem. To znamená, že z 1 kW elektrické energie se získá cca 3 kW tepelné energie. Jedná se tedy o vynikající energetickou bilanci domácnosti, firmy nebo veřejného objektu.

S využitím špičkové technologie se ve výrobním závodě v německém městě Remscheid vyrábí tepelná čerpadla Vaillant.

Tepelná čerpadla pro novostavby i pro rekonstrukce

Tepelná čerpadla Vaillant se vyznačují snadnou a rychlou instalací. Jsou vhodná jak pro nové, tak i pro rekonstrukce stávajících topných systémů.

Spolupracujte s odborníky a profesionály

Pro tepelná čerpadla země-voda spolupracujeme s odbornými společnostmi zaměřenými na geotermální energii, tak abychom našim klientům zajistili vhodný zdroj tepla pro tepelná čerpadla země/voda, jako jsou vertikální sondy, zemní plošné kolektory, a to včetně jejich výstroje.

Odborný návrh tepelného čerpadla vám zpracujeme nezávazně a ZDARMA do několika pracovních dní.

Mohlo by vás zajímat